Sessió Transmissió i identitat: CURTMETRATGES

TRANSMISSIÓ I IDENTITAT

La relació amb el passat i la transmissió dels sabers és una de les temàtiques més habituals del cinema indígena actual. El sentiment de pèrdua, el valor reconegut del coneixement indígena per a la gestió dels recursos naturals i la dignificació d’allò autòcton, fan que la transmissió, el manteniment, la recuperació o la reinvenció siguin elements cabdals en l’imaginari col·lectiu dels pobles indígenes.