Sessió En Femení i plural | SIETEFILOS XIICA CMOTOMANOJ

EN FEMENÍ I PLURAL

Les dones indígenes pateixen una triple discriminació: per viure en situació de pobresa, per ser indígenes i per ser dones. Reflexionarem sobre la seva situació i condició en les realitats quotidianes, el treball, la relació amb el seu propi cos, les problemàtiques socials i les seves lluites. Projectarem i debatrem sobre una visió inspiradora de les formes de resistència a la dominació patriarcal i etnocèntrica.

Sessió En femení i plural | SIETEFILOS XIICA CMOTOMAJOJ

15 d’octubre – 22h
Cinemes Girona, Barcelona


Sessió amb presentació

SIETEFILOS XIICA CMOTOMANOJ (Tortuga de set crestes) 75′